Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Finansowanie zakupów

37519789660e9f12ba4347d2b4ade338.pngb1cf73c53c6382e01629e4f9c22f5354.png

Finansowanie Fabryczne Kubota  Pożyczka Rolnicza.

Doradca finansowy Grzegorz Chromiński 502 728 903.

Dla klientów indywidualnych (rolników):

Finansowanie ciągników Kubota

1.  4×25% raty półroczne
2.  5×20% raty półroczne
3.  40% +6×10% raty półroczne
4.  40%/VAT/48M raty półroczne
5.  33%/VAT/60M raty półroczne
Finansowanie fabryczne od 12M do 120M raty miesięczne, kwartalne, półroczne

Dla klientów komunalnych (firm i instytucji):

 Standardowy program Finansowania Fabrycznego Kubota:

 Leasing operacyjny –  standardowy ( bez subwencji KUBOTY) :

– udział własny od 10%

– okres od 24 m-cy do 60 m-cy

Produkty PROMOCYJNE:

Leasing 104%

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie leasingu operacyjnego – wymagane parametry::

– udział własny wynosi 20%

– okres 36 miesięcy

– Suma opłat (łącznie z wykupem) wynosi 104%

– Spłata w równych ratach miesięcznych

Pożyczka 4×25

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki:

– udział własny wynosi 25% ceny brutto maszyny

– okres 18 miesięcy

– Pozostałe 75% ceny brutto maszyny płatne jest w trzech ratach kwartalnych, po 25% każda

Oprocentowanie wynosi 0%. Brak prowizji za udzielenie pożyczki.

 Pożyczka 5 x 20% – Raty Półroczne

W ramach oferty Klient otrzymuje finansowanie w formie pożyczki:

– udział własny wynosi 20% ceny brutto maszyny

– okres 24 miesiące

– Pozostałe 80% ceny brutto maszyny płatne jest w czterech ratach półrocznych, po 20% każda

Oprocentowanie wynosi 0%. Brak prowizji za udzielenie pożyczki.

kapitałowej i odsetkowej), a także opłat związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu.Pożyczka

Podstawową różnicą jest to, że w tej formie finansowania to klient jest właścicielem finansowanego przedmiotu. Dzięki temu można z niej skorzystać w sytuacji pobierania dotacji na zakup środków trwałych. Inną zaletą jest to, że klient może skorzystać z krótszego niż w leasingu operacyjnych okresu finansowania. Pożyczka podobnie jak leasing finansowy nie ma ograniczeń minimalnego czasu trwania umowy więc może być spłacona w dowolnym momencie. Kosztem jest amortyzacja oraz część odsetkowa raty.